Babbel Owend : Mercredi, le 10 avril 2024

PUBLIÉ LE 28/03/2024

D’Kommissioun vum interkulturellen Zesummeliewen invitéiert Iech häerzlech op den nächste "Babbel Owend". All zweete Mëttwoch am Mount offréiert d’Kommissioun Iech d’Geleeënheet an enger sympathescher Ronn a verschiddene Sproochen ze babbelen.

Den nächste Rendez-vous ass de Mëttwoch 10. Abrëll 2024 um 19.30 Auer.

D’Membere vun der Kommissioun freeë sech drop fir kënne mat Iech ze babbelen, op Lëtzebuergesch, Franséisch, Däitsch, Englesch, Italieenesch an/oder Portugisesch.


La commission du vivre-ensemble interculturel vous invite cordialement au prochain «Babbel Owend». Tous les deuxièmes mercredis du mois, la commission vous offre la possibilité de bavarder en différentes langues dans une ambiance sympathique.

Le prochain rendez-vous aura lieu le mercredi 10 avril 2024 à 19h30.

Les membres de la commission se réjouissent de pouvoir converser avec vous en luxembourgeois, français, allemand, anglais, italien et/ou portugais.


The commission for intercultural living together invites you warmly to the next “Babbel Owend”. Every second Wednesday of the month, we offer you the opportunity to talk in different languages in a friendly atmosphere.

The next session will take place on Wednesday 10 April 2024 at 19:30.

We are looking forward to chatting with you in Luxembourgish, French, German, English, Italian and/or Portuguese.